Vybrat region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Školení

Vědět, co Vás posune dál.

Nákupem řešení MULTIVAC jste se rozhodli pro zařízení, u kterých je na prvním místě kvalita, funkčnost a výkon. Jak lze plně využít jejich potenciál? Jak zajistíte plynulé procesy? Jak optimální bezpečnost? A jak dosáhnete maximální dostupnosti? Naše nabídka školení k tomu vytváří optimální podmínky:

Dobře vyškolený personál.

Školení MULTIVAC

V našich školicích centrech školíme Vaše pracovnice a pracovníky podle jejich úkolů. Naše nabídka kurzů týkajících se školení zaměřených na praxi je modulárně strukturovaná a kurzy lze rezervovat jednotlivě nebo průběžně podle příslušných stupňů kvalifikace.

Kromě toho také provádíme školení přímo ve vaší společnosti a na vašich strojích. V rámci těchto on-site školení jsou příslušné školicí obsahy zprostředkovávány individuálně a jsou přizpůsobovány vašemu výrobnímu prostředí.

Vítejte v MULTIVAC Training Center.

MULTIVAC Training Center nabízí ideální podmínky pro nejlepší možnou kombinaci teoretických obsahů učení a praktického školení. Zkušení školitelé zprostředkují vědomosti v prostředí vhodném pro školení, které je vybavené nejmodernější školicí technikou a rozsáhlým strojovým parkem.

V úzké spolupráci se školicími centry místních dceřinných společností MULITVAC zajišťujeme vysokou kvalitu mezinárodní školicí sítě MULTIVAC.

Ke stažení

Training and Innovation Center:
6.51 MB PDF

Staženo PDF