Vybrat region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Systémy pro kontrolu kvality

Kontrola výrobků a balení

Do popředí zájmu se dostávají otázky ochrany značky a problematika ochrany spotřebitelů. Uplatnění kontrolních systémů společnosti MULTIVAC Vám umožní efektivní kontrolu kvality a zajistí bezchybné balení a značení. Tyto systémy dokáží nalézt v balení, co tam nepatří a jsou schopny zkontrolovat hmotnost, provést finální kontrolu atd. Nabízíme široké spektrum řešení, která zajistí soulad s platnými předpisy a plnění nejnáročnějších kvalitativních norem.

Kontrolní váhy

Vysoce přesné kontrolní váhy MULTIVAC propustí do maloobchodního řetězce pouze dostatečně naplněné balíčky. Tyto váhy sou ideálně uzpůsobeny různým produktům a různým postupům balení a jako takové přispívají k zajištění trvale vysoké úrovně produkce a kvality balení. Kontrolní váhy MULTIVAC jsou přesné, spolehlivé a snadno se začleňují do balicích linek. Proto jsou efektivní součástí výrobního řetězce.

Metal detektory

Detektory kovů MULTIVAC spolehlivě odhalují přítomnost kovů v obsahu balíčků. Pomáhají plnit standardy HACCP, IFS a BRC a přispívají k zajištění konstantně vysokou úroveň produkce a kvality balení. Díky vysoké spolehlivosti a vynikající detekční schopnosti jsou detektory kovů MULTIVAC nezbytnou součástí procesu balení.

Systém vizuální kontroly

Optické kontrolní systémy od firmy MULTIVAC slouží ke kontrole kvality balíčků a kvality jejich značení (nálepek apod.). Rozsah uplatnění těchto kontrolních systémů sahá od jednoduchých úkonů, jako je například ověřování, zda má balíček natištěny potřebné údaje a zda vůbec má označení, až po rozeznávání obrazců a znaků. Pro kontrolu kvality nabízí firma různá řešení, která pomáhají ověřit existenci, umístění a úplnost produktu obsaženého v balíčku. Odborníci firmy MULTIVAC jsou připraveni pomoci zákazníkům určit nejvhodnější kontrolní systém a integrovat zvolené řešení do procesu balení a značení.

Systém rentgenové kontroly

Systémy rentgenové kontroly MULTIVAC významnou měrou přispívají ke spolehlivosti procesů a produkce. Kromě kovových cizorodých těles dokáží nalézt i jiné nežádoucí předměty, například kameny, sklo a kosti, a zároveň ověřit úplnost obsahu. Systémy rentgenové kontroly lze optimálním způsobem upravit pro různé produkty a různé postupy balení; tím tyto systémy pomáhají udržet konstantně vysokou úroveň produkce a kvality a plnit příslušné standardy, např. HACCP, IFS a BRC.