Vybrat region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

 

Zatavovací stroj misek X-line

Vysokovýkonnostní. Spolehlivý. Flexibilní. Bezpečný do budoucna.

 

Zatavovací stroj misek TX

Zatavovací stroj misek TX pokrývá širokou škálu aplikací pro balení potravin, od ovoce a zeleniny, přes masné výrobky, salámy, rybí, drůbeží a mléčné výrobky až po hotová jídla všeho druhu.

Robustní a mechanická prostorově úsporná konstrukce, jakož i inovativní řízení s Flow Manager a Multi Sensor Control umožňují provádět balení s nejvyšší flexibilitou a kontinuální spolehlivostí - i v případě maximálního výstupu a v trvalém provozu. Další zárukou nedosažitelné flexibility a kvality obalů jsou X-tools, které jsou průkopnickým konceptem nástrojů u TX.

Pro zjednodušené nastavení nových výrobků, misek a fólií lze TX připojit online k MULTIVAC Pack Pilotu a automaticky nastavit parametry. To umožňuje právě u nových aplikací rychlé spuštění výroby. Pro zvýšení efektivity stroje nabízí TX navíc možnost online přístupu ke službám Smart Services MULTIVAC.

Rychlá výměna výrobku

Výměny výrobků, fólií a nástrojů, které jsou typické a časté při provozování zatavovacích strojů misek, lze v případě TX provádět s nejminimálnějším možným přerušením výroby. Pro výměnu nástroje X-tool potřebuje obsluha méně než pět minut. Rychlou dostupnost TX lze při procesech provádění změn dodatečně monitorovat prostřednictvím technologie RFID.

Rychlá výměna fólie

Dopravní systém fólie u TX je dimenzován pro obzvláště rychlou a jednoduchou výměnu fólie. To podporuje rychlou výměnu výrobku a optimalizuje dostupnost.

Rychlá výměna nástroje

Každý X-tool obsahuje všechny funkce potřebné pro příslušný proces balení. Nástroj pro obaly s ochrannou atmosférou obsahuje například všechny potřebné komponenty pro změnu atmosféry, nástroj MultiFresh™ oproti tomu všechny komponenty pro vakuový skinový obal. Uživatel tak může rychle a pohodlně přepínat mezi různými velikostmi misek a různými aplikacemi.

Pack Pilot

Pro zjednodušené nastavení nových výrobků, misek a fólií lze TX vybavit přístupem k MULTIVAC Pack Pilotu na bázi Cloudu. Zadáním několika málo základních údajů o výrobku a obalu nastaví TX  parametry vycházející ze znalostí odborníků. To přispívá od samého začátku k dobrým výrobním a obalovým výsledkům.

Modulární rozšiřování

Díky své modulární konstrukci může být TX flexibilně přizpůsoben novým aplikacím a výrobním procesům. S odstohovači, systémy pro přívod výrobků a odvádění obalů, tiskárnami pro přímý potisk fólií, etiketovačkami, atd. nabízíme komplexní portfolio možností k vybavení a dodatečnému vybavení.

Nejvyšší spolehlivost

TX se vyznačuje nejvyšší spolehlivostí, v trvalém provozu a při maximálním výstupu stejně tak jako při časté změně výrobku a nástroje. Proces balení šetrný k výrobku, jakož i rovnoměrný tok výrobků jsou základem pro kontinuálně dobré a bezpečné výsledky balení a výroby.

Optimální tok výrobků a spolehlivé procesy

Inovativní Flow Manager řídí vysokovýkonnostní servopohony TX. Zajišťuje optimální koordinaci časových průběhů přívodu obalů, procesu balení a odvádění obalů. Tím vzniká proces balení, který je šetrný k výrobkům a zajišťuje jejich rovnoměrný tok. V případě odchylek od požadované hodnoty upravuje Flow Manager automaticky tok výrobků. Multi Sensor Control zároveň optimalizuje procesní hodnoty v oblasti nástrojů a přispívá k nejvyšší spolehlivosti a maximální kvalitě obalů.

Spolehlivé zpracování nejrůznějších typů misek a fólií

Dopravní systémy pro misky a fólie, jakož i X-tools přesně a spolehlivě zpracovávají rozmanitou škálu materiálů. To zahrnuje bezpečné zatavování tržně dostupných misek z kompozitních nebo samostatných plastů, hliníku, napěněných materiálů, a rovněž materiálů vyrobených z obnovitelných zdrojů, jako je MULTIVAC PaperBoard nebo PLA. Přitom jsou pružné materiály stejně spolehlivě zpracovávány jako například extrémně tenké fólie. Obzvláště přesný posuv fólie přispívá k optimálnímu využití pásu fólie.

Bezpečná obsluha

Multidotykové řízení s rozhraním obsluhy HMI 3 přispívá ke zvláště jednoduchému a bezpečnému typu obsluhy a lze jej individuálně nastavit na příslušného uživatele. Animace stejně jako stránka pro rychlý přístup a přehled (Dashboard) cíleně podporují obsluhu během jeho činnosti. To zahrnuje různá přístupová oprávnění a jazyky obsluhy. Přihlašování uživatelů se provádí bezkontaktně čipovými kartami RFID. S úhlopříčkou obrazovky 18,5 palce poskytuje obslužný terminál přehled všech informací.

Maximální výkon a dostupnost

TX nabízí jedinečný výkon a dostupnost. To je zajištěno díky optimální kombinaci inovativního řízení, rozsáhlé senzoriky a spolehlivých komponent.

Maximální výkon díky bezpečným procesům

Díky jedinečné kombinaci Flow Manager a Multi Sensor Control je zaručen maximální výkon a nejvyšší stabilita procesu při každém taktu. U obalů, které jsou zatavovány bez změněné atmosféry, lze s TX  docílit výkonu až do 25 taktů za minutu. U obalů s modifikovanou atmosférou přesvědčuje TX svým vynikajícím výkonem až do 18 taktů za minutu. U vakuových skinových obalů MultiFresh™ dosahuje promyšlená konstrukce stroje výkonu 10 taktů za minutu, s prvotřídním vzhledem obalu a výrobku.

Rychlé čištění a údržba

TX je dimenzován tak, aby splňoval hygienické požadavky potravinářského průmyslu. Konstrukce odpovídající hygienickým požadavkům a vysoce kvalitní materiály zaručují bezpečné a rychlé čištění. Konstrukční skupiny ve vnitřním prostoru stroje jsou také optimalizovány tak, aby odpovídaly hygienickým požadavkům, jako například dopravní systém misek, odnímatelné pásy bez nástrojů a všechny díly závislé na formátu. Kompletní proces balení misek lze sledovat skrze velkoplošné dveře a ochranné kryty a je snadno přístupný v případě provádění čisticích a údržbových prací.

Bezpečnost pro budoucnost

TX není pouze na základě své modularity perfektně připraven na budoucí výzvy. Inovativní řízení, rozsáhlá senzorika a precizní servotechnika, jedinečné nástroje X-tool a rovněž možnost připojení ke MULTIVAC Cloudu zajišťují, že je TX nejlépe připraven i na budoucí požadavky.

Služby MULTIVAC Smart Services

Pro TX jsou k dispozici služby Smart Services, které mohou výrazně přispět ke zvýšení efektivity a dostupnosti stroje. Mezi služby Smart Services patří mimo jiné analýzy OEE, analyzátor událostí stroje a také prediktivní údržba.

 

Analýzy OEE představují výkon, dostupnost a kvalitu v časovém průběhu. Výsledný přehled vytváří transparentnost a ukazuje možné oblasti činnosti pro optimalizaci.

 

Analyzátor událostí stroje vyhodnocuje poruchy, upozornění a chybová hlášení, aby identifikoval příčiny výpadku stroje. Pomocí těchto informací lze cíleně odstranit nejčastější důvody výpadků a značně zlepšit průběh výroby.

 

V oblastech prediktivní údržba a dálková údržba mohou zákazníci společnosti MULTIVAC kdykoliv zvolit různé, volitelné servisní balíčky.

MULTIVAC Pack Pilot

Pro zjednodušené nastavení nových výrobků, misek a fólií lze TX vybavit přístupem k MULTIVAC Pack Pilotu na bázi Cloudu. Zadáním několika málo základních údajů o výrobku a obalu nastavuje TX  parametry vycházející ze znalostí odborníků. To přispívá od samého začátku k dobrým výrobním a obalovým výsledkům.

 

Technologie TX

Multi Sensor Control

TX je vybaven rozsáhlou senzorikou. Multi Sensor Control zachycuje v reálném čase relevantní procesní hodnoty v oblasti nástroje a optimalizuje je v rámci fyzikálních možností. Tak pracuje TX  permanentně blízko optimálního provozního bodu. To přispívá k nejvyššímu výkonu a spolehlivosti a k maximální kvalitě obalů.

 

X-tools

X-tools jsou nástroje nové generace, které byly vyvinuty pro naše zatavovací stroje misek série TX. Horní díl nástroje je při výměně nástroje automaticky detekován pomocí integrovaných senzorů a datový záznam uložený v nástroji se přenese do řízení. Díky tomu je výměna nástroje, i mezi různými stroji, zvláště rychlá a bezpečná. Případně lze prostřednictvím technologie RFID identifikovat další díly nástrojů, jakož i chapadla. Díky sníženému počtu součástí a dobré dostupnosti vakuových vedení a vedení inertního plynu se X-tools snadno čistí a udržují. Díky extrémně vysoké a rovnoměrně rozložené zatavovací síle přispívají k trvale vysoké kvalitě obalů.

 

Flow Manager: optimální tok výrobků a spolehlivé procesy

Inovativní Flow Manager řídí vysokovýkonnostní servopohony TX. Zajišťuje optimální koordinaci časových průběhů přívodu obalů, procesu balení a odvádění obalů. Tím vzniká proces balení, který je šetrný k výrobkům a zajišťuje jejich rovnoměrný tok. V případě odchylek od požadované hodnoty upravuje Flow Manager automaticky tok výrobků. Multi Sensor Control zároveň optimalizuje procesní hodnoty v oblasti nástrojů a přispívá k nejvyšší spolehlivosti a maximální kvalitě obalů.

Ke stažení

Traysealer_TX_EN_range.pdf:
3.03 MB PDF

Staženo PDF

Kontaktujte nás

Souhlas*

Udržitelné balení

MAP a vakuové balení s dorůstajícími surovinami

Udržitelné balení MULTIVAC PaperBoard umožní recyklovatelná obalová řešení na bázi papírových vláken. Na ně lze používat stroje pro hlubokotažné balení a traysealery.