Vybrat region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Traysealery pro medicínské a farmaceutické produkty

V souladu s GMP s maximální bezpečností procesu a reprodukovatelností.

Byly vyvinuty speciálně pro vysoké požadavky zdravotnického a farmaceutického průmyslu - naše diferencované portfolio traysealerů kompatibilních s GMP nabízí optimální řešení pro antibakteriální a bezčásticové balení nejrůznějších výrobků v prostředí s čistými prostorami. S maximální bezpečností procesu a reprodukovatelností díky komplexní validační a kalibrační senzorice.

 

Jako přední výrobce zatavovacích strojů misek se zaměřujeme především na všechny naše zákazníky. Každý stroj je individuálně dimenzován na specifické požadavky týkající se produktu a misky a zcela bezproblémově se stává součástí nového nebo stávajícího výrobního prostředí.

Zatavovací stroje misek MULTIVAC se vyznačují minimální spotřebou zdrojů a optimálním využitím dostupné plochy. Jsou efektivní, flexibilní, mají dlouhou životnost a jsou hospodárné především z hlediska investičních a provozních nákladů. Jejich ergonomický design zaručuje stejně jako moderní systémy výměny nástrojů jednoduchou a rychlou úpravu na jiné formáty obalů – a snižuje doby prostojů na minimum. Všechny modely lze jednoduše integrovat do automatizovaných linek, přičemž má jejich nízký footprint velmi pozitivní efekt.

Zatavovací stroje misek MULTIVAC, které jsou v souladu s GMP, byly speciálně vyvinuty tak, aby splňovaly vysoké požadavky vztahující se na zboží zdravotnického a farmaceutického průmyslu. Diferencované portfolio strojů je dimenzované na balení zdravotnického sterilního materiálu, léčiv, diagnostiky a biotechnologických produktů, odolné proti zárodkům a částicím. Jejich řízení zaručuje maximální spolehlivost procesu a reprodukovatelnost. Všechny modely proto disponují komplexním stupněm kalibrovatelné senzoriky a podporují validaci procesu balení.

Jako každé obalové řešení MULTIVAC zaručují nejjednodušší obsluhu a nejvyšší efektivitu.

Přehled výhod

Jednoduchá a bezpečná obsluha

 • Řízení IPC s grafickou uživatelskou plochou HMI 2.0
 • Podpora řízení pro procesy vybavování
 • Četné možnosti výbavy pro maximální bezpečnost obsluhy a ergonomii

Konfigurace specifická pro zákazníka

 • Zpracování širokého sortimentu obalových materiálů
 • Lze vybavit pro balení s modifikovanou atmosférou a s kontrolovaným zbytkovým obsahem kyslíku   
 • Četné možnosti vybavení s ohledem na zatavovací a řezací systémy   
 • Integrace nejrůznějších systémů pro nakládání, značení, kontrolu a oddělování
 • Vybavení systémem MULTIVAC Tray Carrier System (MTC) pro misky, které nemohou být z důvodu jejich tvaru, velikosti nebo jejich zaměření baleny standardními systémy 

Hospodárnost a efektivnost

 • Efektivní využití energie a obalových materiálů
 • Nejvyšší výrobní výkon a kvalita obalů
 • Četné možnosti vybavení s ohledem na snížení dob prostojů
 • Robustní konstrukce z ušlechtilé oceli s dlouhou životností
 • Modulární rozšíření a dodatečná vybavení pro nové funkce

T 050

T 050 je dimenzován pro medikační systém, u kterého jsou tablety a práškové a tekuté léky hermeticky uzavřeny v pohárcích. T 050 má typické využití v lékárnách, které zásobují například zařízení sociální péče a ambulantní pečovatelskou službu.

T 260

Hlavní oblastí použití u T 260 jsou citlivé produkty, které jsou baleny po menších výrobních
dávkách. Pro balení s modifikovanou atmosférou a s kontrolovaným
obsahem zbytkového kyslíku jej lze vybavit evakuačním a zaplynovacím zařízením. T 260 C je ještě kompaktnější variantou vybavení stroje T 260, která se obvykle používá pro uzavírání misek s plynopropustnými přířezy víkové folie.

Zjistit více >

Automatický zatavovací stroj misek se systémem MULTIVAC Tray Carrier System

Pro zpracování malých výrobních dávek se ve farmaceutickém průmyslu používají stále častěji nosné systémy pro přepravu citlivých produktů. Pomocí zatavovacích strojů misek T 300 a T 700, které lze vybavit systémem MULTIVAC Tray Carrier-System, nabízí MULTIVAC dvě bezpečná a hospodárná řešení pro efektivní samostatné balení nebo kombinovaná balení předplněných injekčních stříkaček, ampulek, příbalových letáků nebo malých kusů.     

Díky modulární konstrukci lze zatavovací stroje misek optimálně dimenzovat na příslušné požadavky, přičemž výrobní dávka se pohybuje v rozmezí od 1 až po vysoký počet vyrobených kusů.

Kontaktujte nás

Souhlas*