Vybrat region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Hlubokotažné balicí stroje pro lékařské a farmaceutické produkty

Design stroje vhodný pro farmaceutické účely. Procesně bezpečný a vhodný do čistých prostor.

MULTIVAC je partnerem také co se týče výběru efektivního a procesně bezpečného balení citlivých a komplexních výrobků, jakož i zdravotnického sterilního zboží v hlubokotažných obalech. Naše hlubokotažné balicí stroje vyvinuté speciálně pro vysoké požadavky této branže splňují všechny hygienické standardy a díky modulární konstrukci je lze přizpůsobovat individuálním požadavkům zákazníků.

 

Jako přední výrobce hlubokotažných balicích strojů nastavuje MULTIVAC měřítka.

Naše portfolio strojů je jedinečné ohledně velikosti, výkonu a funkcí.

Spektrum výbavy hlubokotažných balicích strojů MULTIVAC je možné přizpůsobit zvláštním požadavkům sterilních lékařských produktů a farmaceutik. Adekvátně pro příslušný objem výroby a potřebný hygienický standard nabízíme stroje ve všech výkonnostních třídách. Právě kompaktní hlubokotažné balicí stroje od společnosti MULTIVAC se vyznačují jednoduchou a bezpečnou obsluhovatelností a rovněž vysokou flexibilitou a hospodárností. Naši zákazníci profitují z podstatných předností značky MULTIVAC již v základním segmentu a rovněž ve středním rozsahu výkonu.

Vysokovýkonné hlubokotažné balicí stroje MULTIVAC lze je dimenzovat pro realizaci zvláštních řešení specifických pro zákazníka. Tím umožňují na trhu jedinečné zákaznicky individuální dimenzování ohledně obalových materiálů, vlastností balení, výstupu, flexibility, automatizace a integrace do linek.

 

 

  Přehled výhod

Jednoduchá a bezpečná obsluha

 • Řízení IPC s grafickou uživatelskou plochou HMI 2.0
 • Četné možnosti výbavy pro maximální bezpečnost obsluhy a ergonomii

Konfigurace specifická pro zákazníka

 • Zpracovávání velkého spektra obalových materiálů
 • Výroba vakuových, vakuových a MAP obalů s kontrolovaným obsahem kyslíku
 • Výroba obalů s hluboce taženou horní a spodní fólií
 • Četné možnosti výbavy ohledně tvarovacích, zatavovacích a řezacích systémů
 • Četné možnosti výbavy pro obaly s otevíracími pomůckami a doplňkovými funkcemi
 • Integrace nejrůznějších systémů k nakládání, označování, monitorování a třídění

  Hospodárnost a efektivnost

  • Efektivní využití energie a obalových materiálů
  • Nejvyšší výrobní výkon a kvalita balení
  • Četné možnosti výbavy s ohledem na snížení prostojů
  • Robustní nerezová konstrukce s dlouhou životností
  • Modulární rozšiřitelnost a rovněž dodatečná vystrojení pro nové funkce

  Hlubokotažné balicí stroje pro sterilní lékařský materiál

   

  K zaručení bezpečného zabalení sterilního lékařského materiálu v čistých prostorách jsou hlubokotažné balicí stroje od společnosti MULTIVAC individuálně konfigurovatelné zejména co se týče čištění, procesní bezpečnosti, vhodnosti pro čisté prostory a datové komunikace.

   

  Optimální možnost čištění a procesní bezpečnost

  • Přístupné ochranné kryty
  • Bez nedostupných rohů a dutin
  • Vedení kabelů a el. vedení v uzavřených kanálech
  • Zvláště malé mezery

  Vhodný pro čisté prostory

  • Bezprašné konstrukční skupiny
  • Filtr s aktivním uhlím
  • Sběr odpadního vzduchu
  • Uzavřený okruh chladicí vody

  Datová komunikace

  Díky možnostem rozmanité výbavy lze naše hlubokotažné balicí stroje zapojit do organizační a datové struktury firmy, jako do systémů MES, ERP nebo BDE.

  • Rozhraní OPC
  • Klient VPN
  • Objekt 2 – BDE systém

   

  Hlubokotažné balicí stroje pro citlivé a komplexní produkty

   

  Hlubokotažné balicí stroje v MULTIVAC Clean Design™ mají rozměrové výhody pro balení citlivých farmaceutických a biotechnických produktů. I u sérií s nízkým počtem kusů docílí vysokou efektivitu a poskytují maximální možnou procesní bezpečnost, protože mimo jiné zaručují kompletní čištění linky.

  Design stroje vhodný pro farmaceutické účely

  Inovativní koncept stroje umožňuje striktní oddělení procesních a technických oblastí. Transparentní kryty s velkoplošnými dvířky chrání před přímým přístupem a okolními vlivy. Současně poskytují perfektní viditelnost a možnost čištění.

  Vysoká flexibilita

  Hlubokotažné balicí stroje v designu MULTIVAC™ poskytují vysokou flexibilitu v oblasti balicích materiálů, velikostí formátů a hlubek tažení. Rychlá a snadná změna formátu umožňuje vystrojení stroje i pro malé série. Balicí systém je rovněž dimenzován pro výrobu Modified Atmosphere Packages (MAP).

  Stavebnicová konstrukce

  Důsledná stavebnicová konstrukce umožňuje velkou flexibilitu v oblasti dimenzování a možnost rozšíření stroje. Navíc dovoluje variabilní integraci řešení automatizace, identifikace a inspekce.

  Trvalá udržitelnost

  Energeticky efektivní servopohony zajišťují přesnost při přepravě folie a ve zvedacích ústrojích. Jednostranné vedení řetězu (volitelná možnost) zajišťuje nejlepší možné využití balicích materiálů.

  Uživatelské zprávy a odborné příspěvky

  Testing in the cleanroom

  Machine acceptances and initial sample productions can be carried out at MULTIVAC under cleanroom conditions!

  Kontaktujte nás

  Souhlas*