Vybrat region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Plátkování a automatizované balení

Z jedné ruky

S automatickými linkami pro plátkování a balení salámů, šunky a sýrových výrobků realizuje MULTIVAC optimální připojení nářezových strojů k hlubokotažným balicím strojům a zatavovacím strojům misek.

Naše komplexní do budoucna udržitelná řešení zahrnují funkce jako je značení, kontrola kvality, kartonáž a koncová linková řešení.

Komplexní portfolio

Řešení MULTIVAC pro plátkování a přivádění jsou modulárně konfigurovatelná stejně jako naše hlubokotažné balicí stroje a zatavovací stroje misek. To nám umožňuje realizovat nářezové linky, které jsou dimenzovány přesně v souladu s individuálními požadavky.

Nářezový stroj

Naše inovativní nářezové stroje přesvědčí svými optimálními výsledky řezání v rámci velkého teplotního rozsahu, jednoduchým a rychlým nastavením a přestrojením a zejména ergonomickým a bezpečným ovládáním.

Pásový nakladač SB

Při používání pásových nakladačů máme k dispozici spolehlivé řešení pro připojení nářezových strojů k hlubokotažným balicím strojům, které nejsou vybaveny horizontálním zavaděčem.

Manipulační moduly

Manipulační moduly nabízejí nejvyšší přesnost vkládání a největší možnou flexibilitu při automatizovaném nakládání hlubokotažných balicích strojů a zatavovacích strojů misek. Nakládací řešení s manipulačními moduly lze navíc perfektně upravovat.

Horizontální zavaděč MHL

Hygienický nakládací systém šetrný k výrobkům pro plátkové výrobky je kompletně zaintegrovaný do hlubokotažného balicího stroje. Tak není třeba mezi nářezovým strojem a hlubokotažným balicím strojem překlenovat žádné výškové rozdíly. To má za následek výrazně nižší footprint linky.

Různé tvary porcí

Porcovací jednotka nářezového stroje dokáže přesně a spolehlivě řešit nejrůznější úkoly týkající se porcování – od přesného pokládání plátků do šindelů, rovných nebo přesazených hromádek, přes šindele jemných plátků až po několikanásobné porce. Snížitelná porcovací jednotka se servopohonem umožňuje také hromádky až do výšky 80 mm nebo výše vyskládané šindelové porce a velká balení.

 

Flexibilní manipulace s porcemi

Porce nářezového stroje mohou být rovnou předávány do balicího procesu nebo zpracovány podle individuálních požadavků.

Vyšší kvalita řezu, jednodušší obsluha, nižší náklady

Nářezové stroje MULTIVAC přesvědčí svým promyšleným rychlým nastavením a přestrojením, optimálními výsledky řezání při vysokém výkonu a zejména ergonomickým a bezpečným ovládáním.


Řezací systém MULTIVAC nabízí vynikající kvalitu řezu při teplejších teplotách výrobků a ve větším teplotním rozsahu. Další předností naší inovativní technologie je vyšší výtěžek, vysoká přesnost hmotnosti a snížení Give-Away.


Kromě dodržování nejnáročnějších hygienických standardů lze s nářezovými stroji MULTIVAC realizovat nejvyšší výkony a bezkonkurenčně šetrnou manipulaci pro uživatele. Rychlá výměna výrobku a formátu umožňují maximální flexibilitu.


S jedinečně spolehlivým a prostorově úsporným připojením k balicím strojům přispívají nářezové stroje MULTIVAC k urychlení a zjednodušení procesů v oblasti plátkování a balení a tím k výraznému snížení nákladů.


 

Nářezové stroje MULTIVAC nabízejí různé výhody:

 • Větší teplotní rozsah a řezání bez zmrazování zjednodušují přípravu výrobku
 • Spolehlivé řezání výrobků s čerstvější konzistencí umožňuje rychlejší průběh výroby
 • Současné řezání několika výrobků s upravenou rychlostí nožů dosahuje vyššího výkonu
 • Menší koncové kusy přispívají k vyššímu výtěžku
 • Rychlá a ergonomická manipulace s nářezovým strojem při nastavování a demontáži a při nakládání výrobků zvyšuje dostupnost
 • Extrémně rychlá výměna formátu bez přestavby linky, např. ze 3 na 4 stopy, garantuje nejvyšší možnou flexibilitu
 • MULTIVAC Hygienic Design™ umožňuje rychlé a spolehlivé čištění

 

 

Nářezový stroj MULTIVAC - inovativní řešení

Inovativní řezací systém a design nožů

Nářezové stroje MULTIVAC přesvědčí svým inovativním řezacím systémem. „Jemný řez“ zaručuje, že plátkování výrobku probíhá kontrolovaně, hladce a s minimálním tlakem. Tak lze velmi přesně a šetrně plátkovat salám, šunku nebo sýr. Delší ostří a prodloužená doba životnosti nožů zaručují vyšší produktivitu, nižší náročnost a náklady.

Přednosti:

 • Rovnoměrné rozložení tlaku a tahu v čepeli
 • Symetrická řezná linie
 • Rovnoměrný způsob řezání ve všech stopách
 • Výměna nožů bez odstranění protizávaží
 • Široký rozsah přebroušení

 

 

Variabilní počet stop

Nářezové stroje MULTIVAC jsou dimenzovány na 1 až 8 stop. Vzhledem k tomu, že stopově vycentrované nakládání zajišťuje přesné a tolerančně nezávislé vyrovnání výrobků v řezací šachtě, lze při maximální řezné rychlosti a kvalitě dosáhnout nejrůznějších kombinací plnění. Pokud není například u vícestopého uspořádání například obsazena jedna stopa, dosahuje nářezový stroj i přesto prvotřídních výsledků řezání.

Rychlé přestrojení a čištění

Přestrojení nářezového stroje MULTIVAC na různé výrobky a formáty je uživatelsky přívětivé a hotové v několika málo krocích. Rychlovýměnné systémy pro podavače usnadňují a urychlují přestrojení na různé výrobky a kalibry, odpadá tak časově náročné utahování šroubů a seřizování. Podavač nářezového stroje MULTIVAC navíc nevyžaduje žádné pneumatické přípojky. Stejně tak lze rychle a bez použití nástroje provést výměnu řezného rámu a všech pásů.


Výměnu všech komponent závislých na výrobku lze provést za méně než pět minut. To urychluje procesy pro

 • přestrojení nářezového stroje na jiný počet stop
 • Přestrojení na jiné výrobky a kalibry
 • Jednoduché a bezpečné čištění

 

 

Snížené celkové náklady

Inovativní technologie pro řezání a vedení výrobků umožňují rychlý průběh výroby a také vyšší teploty výrobku. To zajišťuje úspory energie při přípravě výrobků a snížení požadovaných skladovacích kapacit. Vysoký výkon, vysoká dostupnost a rychlá výměna výrobků podstatně přispívají ke snížení celkových nákladů.

Efektivní nářezové linky

Pro efektivní připojení nářezových strojů k balicím systémům nabízí společnost MULTIVAC různá řešení, která nejlépe odpovídají individuálním požadavkům zákazníků. Ať se jedná o nejvyšší výkon, maximální flexibilitu nebo integraci stávajícího vybavení - naše komplexní do budoucna udržitelná řešení jsou zárukou nejvyšší efektivity, nejjednodušší obsluhy a maximální hygieny.

Řešení nářezového stroje s maximální flexibilitou

Řešení nářezového stroje pro vícevrstvé a vícedruhové obaly

Řešení nářezového stroje pro nové linky

Řešení nářezového stroje pro nové linky a pro stávající balicí stroje

Přizpůsobte Vaše individuální potřeby
ve spolupráci s našimi experty.

Nyní nás kontaktujte

Souhlas*