Vybrat region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Pásové systémy MBS

Integrovatelné, spolehlivé a efektivní - naše oddělovací systémy.

Pásové systémy MBS používané jako řešení integrovaná do linek nebo samostatná řešení automatizovaně regulují chod výroby v procesu balení - a přispívají tak k maximální bezpečnosti procesu. S nízkou spotřebou zdrojů, vysokou efektivitou a nízkou prostorovou náročností. Výkon a vzdálenost balíčků lze přitom přesně upravovat podle požadavků předřazených a následně umístěných systémů.

Robustní třídicí systémy MBS svádějí výstup vícestopých balicích systémů do jedné stopy. Systémy MBS přitom mohou vytvářet konstantní vzdálenost mezi obaly. Tato funkce je potřebná zvláště pro integraci kontrolních vah do procesu balení. Systémy MBS se používají také k regulaci toků výrobků.

Třídicí systémy MBS jsou volitelně dostupné s pevným počtem stop nebo v multiformátovém provedení. Některé modely lze navíc zaintegrovat přímo do výstupního prostoru balicího stroje. To umožňuje balicí řešení s minimalizovaným footprintem.

Díky jejich robustní konstrukci vyhovující hygienickým požadavkům u nich lze kompletně provádět mokré čištění. Používání ušlechtilé oceli přispívá k jednoduché čistitelnosti a dlouhé životnosti. Jako pohony jsou používány frekvenčně řízené trojfázové pohony a servopohony. Umožňují vysokou přesnost polohování. Třídicí systémy MBS mohou být vybaveny senzory, inspekčními systémy a zařízeními pro odsun obalů.

Přehled výhod

Jednoduchá a bezpečná obsluha

  • Pro obsluhu přívětivé řízení na ovládacím terminálu balicího stroje nebo na samostatném terminálu
  • Dobrá viditelnost a jednoduchá dostupnost
  • MULTIVAC Hygienic Design™ pro rychlou a bezpečnou čistitelnost

Spolehlivé třídění

  • Pásy a vodicí lišty zkombinované podle potřeby zaručují spolehlivé třídění s vysokým výkonem
  • Individuální konfigurace pro individuální úkol týkající se třídění

Hospodárnost a efektivnost

  • Rychlá přestrojitelnost díky multiformátovému dimenzování
  • Integrace do balicích strojů pro jedinečnou kompaktní stopu
  • Díky integraci dalších funkcí jako je inspekce, etiketování a vyloučení jsou umožněny linky s vysokou prostorovou efektivitou
  • Robustní konstrukce s dlouhou životností
  • Nízké provozní náklady

Kontaktujte nás

Souhlas*

Kompletní linky na klíč

Portfolio MULTIVAC zahrnuje různé obalové technologie, označovací systémy, systémy kontroly kvality a také řešení automatizace. Náš sortiment doplňují komponenty z oblasti porcování, zpracování a pekárenské technologie předcházející balení Díky naší rozsáhlé kompetenci v oblasti linek mohou být všechny moduly integrovány do komplexních řešení. Nabízejí vysokou bezpečnost obsluhy i procesu, a rovněž vysokou efektivitu.

Zjistit více >