Vybrat region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Optické inspekční systémy

Bezpečná kontrola etiket a tisku kompletních obalů.

Rozsah našich optických inspekčních systémů sahá od senzorů a čteček kódů pro jednoduché kontrolní úkoly až po kamerové inspekční systémy pro komplexní požadavky kladené na kvalitu obalů a jejich značení. Naše řešení přispívají díky svému nekompromisnímu výkonu a kvalitě inspekcí k efektivnímu a bezpečnému procesu balení.

Optické inspekční systémy jsou používány k automatizované kontrole kvality obalů a jejich značení. Stanovené úkoly sahají od kontroly etiket a tisku až po kontrolu úplnosti obalů. Díky spolehlivému inspekčnímu výkonu a trvale vysoké kvalitě inspekcí přispívají optická inspekční řešení MULTIVAC podstatně k efektivnímu a bezpečnému balicímu procesu.

Naše portfolio zahrnuje senzory a čtečky kódů pro jednoduché kontrolní úkoly stejně tak jako kamerové inspekční systémy pro plnění komplexních požadavků. Optické inspekční systémy jsou k dispozici jako nezávislé modely nebo je lze snadno zaintegrovat. Lze je optimálně dimenzovat pro individuální potřeby našich zákazníků a vyznačují se vysokou hospodárností.

Přehled výhod

Jednoduchá a bezpečná obsluha

  • Intuitivně obsluhovatelné uživatelské rozhraní
  • Snadné čištění díky designu vyhovujícímu hygienickým požadavkům a rychlouzávěrům

Spolehlivá optická inspekce

  • přítomnosti (etiket, tisku, výrobku)
  • polohy (etiket, tisku, výrobku)
  • rozpoznání a kontroly textu (OCR)
  • čárového kodu (čitelnost, obsah)
  • vzorů

Hospodárnost a efektivnost

  • Senzory, kamery a osvětlovací systémy s dlouhou životností
  • Minimální údržba díky typu konstrukce, který nevyžaduje údržbu
  • Robustní konstrukce s dlouhou životností

I 410

Flexibilně použitelný a individuálně konfigurovatelný nezávislý model I 410 provádí úkoly optické inspekce trvale, přesně a spolehlivě. Výrobky a obaly jsou buď odebírány z dopravního zařízení nebo přiváděny ručně. Vysouvací zařízení odsunuje chybné obaly. Je snadno a bezpečně obsluhováno prostřednictvím HMI 2.0.

I 420

Optický inspekční systém I 420 je dimenzován pro integraci do hlubokotažných balicích strojů MULTIVAC a je individuálně konfigurovatelný pro příslušný inspekční úkol. Spektrum výbavy zahrnuje například senzory pro kontrolu přítomnosti výrobků a etiket, jakož i kamerové systémy pro monitorování obrazů a obsahů tištěných na fólie a etikety.

Kompletní linky na klíč

Portfolio MULTIVAC zahrnuje různé obalové technologie, označovací systémy, systémy kontroly kvality a také řešení automatizace. Náš sortiment doplňují komponenty z oblasti porcování, zpracování a pekárenské technologie předcházející balení Díky naší rozsáhlé kompetenci v oblasti linek mohou být všechny moduly integrovány do komplexních řešení. Nabízejí vysokou bezpečnost obsluhy i procesu, a rovněž vysokou efektivitu.

Zjistit více >