Vybrat region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

MULTIVAC Smart Services & MULTIVAC Pack Pilot

Vyšší efektivita díky digitálním řešením

 

Díky průkopnickým digitálním řešením nabízí společnost MULTIVAC již dnes řadu nástrojů, pomocí kterých se může zvýšit dostupnost stroje a tím i efektivita.

Transparentní procesy a procesní data v reálném čase poskytují důležitý přínos k efektivitě a hospodárnosti zařízení a linek.

S digitálními produkty a službami MULTIVAC proto nabízíme našim zákazníkům inovativní řešení pro sledování, řízení a optimalizaci výroby – v síti a porovnatelně i napříč lokacemi. Jednoduše, pohodlně a „živě“. Pro nová zařízení a rovněž k dovybavení již přítomných strojů.

Používání MULTIVAC Smart Services přitom nevyžaduje žádnou velkou počáteční investici, neboť modulárně sestavené portfolio digitálních asistentů dovoluje flexibilní přizpůsobení na příslušný stroj MULTIVAC a příslušné linkové komponenty. Tím naši zákazníci profitují stejnou měrou ve všech operativních a strategických potřebách, od obsluhy strojů až po vedoucí provozu.

 

Přehled našich Smart Services

 

Smart Production Dashboard

Máte rychle a snadno přehled, kdy a kolik se toho ve vaší výrobě skutečně vyrobilo, resp. nevyrobilo?

V 8 z 10 případů bylo možné nedosažení výrobního cíle včas rozpoznat a ve více než polovině těchto případů lze cíle včasným protiopatřením přece jen dosáhnout.

Se Smart Production Dashboard máte vždy a všude svá výrobní čísla v dohledu a jsou vždy na nejpřednějším místě.

Zjistit více >

 

 

Smart OEE Analyzer

Víte, jakou efektivitou se vaše jednotlivé artikly skutečně vyrábějí?

Mnoho zákazníků nemá žádné přesné ukazatele své efektivity. Zdrojově efektivní výroby jsou nejen rychlejší a stálejší na trhu, také výrobní náklady ohromně klesají a marže se zvyšují.

Se Smart OEE Analyzerem můžete analyzovat efektivitu na základě dat. Poznáte, zda se vaše výroba chová podle plánu nebo zda se musí na některém místě optimalizovat.

Zjistit více >

 

 

 

Smart Log Analyzer

Znáte nejčastěji se vyskytující chyby na svém stroji? Víte také, kolik výpadků způsobují?

Cílené uchopení a transparentní monitorování nárůstů efektivity?

Se Smart Log Analyzerem můžete identifikovat hlavní příčiny výpadků a rovněž rozpoznat nejčastější chyby a jejich průměrnou dobu výpadku na jeden pohled.

Zjistit více >

 

Smart Machine Report

Výměna fólie na našich strojích může trvat 3 minuty. Jak dlouho k tomu potřebují vaši pracovníci?

S naším Smart Machine Reportem získáte na jeden pohled různá porovnání strojů nebo směn, detaily k recepturám a rovněž ke změnám receptur.

Zjistit více >

 

Smart Data Backup

Je pro vás bezpečnost vašich receptur právě tak důležitá jako pro nás? Nechcete všechny změny receptur, které provedete, ztratit a chcete k nim mít vždy a odevšad přístup?

S pomocí Smart Data Backup se všechny změny receptur automaticky zálohují a můžete receptury jednoduše obnovit, aniž by při tom byl narušen váš výrobní proces.

Zjistit více >

 

MULTIVAC Pack Pilot

Věděli jste, že parametrizace nové receptury na našich strojích často trvá více než 20 minut?

Věděli jste také, že i po parametrizaci jsou na strojích jen zřídka nastavené optimální hodnoty vzhledem k bezpečnosti procesu a výkonu?

Náš MULTIVAC Pack Pilot vám umožní pouhými několika „kliknutími“ vytvořit téměř optimální novou recepturu pro váš produkt: Přímo na stroji nebo paralelně přes webovou aplikaci, aby nedošlo k narušení výroby.

Zjistit více >

 

Smart Production Dashboard

Spínací centrála pro digitální stroje

Spínací centrálou digitalizovaného stroje z pohledu uživatele je panel, který může běžet nejen na velké ploché obrazovce vedle stroje, nýbrž se na něj lze v případě potřeby dívat i dálkově na PC v kanceláři. Tak má personál na stroji živý přístup ke všem relevantním informacím o aktuálním výkonu, ale právě tak i management. Výhoda takového nástroje spočívá ve výrazném zkrácení komunikačních cest a reakčních dob.

 • Přístup k výrobnímu procesu v reálném čase
 • Důležité ukazatele se zobrazují na přehledném panelu, rozepsané podle stádií výroby a směn
 • Odchylky mezi různými směnami a rovněž dlouhodobější tendence jsou snadno zjistitelné a analyzovatelné

 

Smart OEE Analyzer

Strategický nástroj ke zvyšování efektivity

Smart OEE Analyzer nabízí v různých stupních detailní analýzy provozních dat balicího stroje v časovém období až čtyř týdnů. Software přitom zaznamenává procentuální dostupnost, kvalitu balení a výkon stroje, násobí tyto hodnoty a vypočítává z nich Overall Equipment Effectiveness (OEE) balicího stroje.

 • Snadný přehled o efektivitě procesu balení strojů a linek
 • Data se na interaktivním panelu zobrazují jako časová řada. Vlastnosti lze upravovat výběrem různých časových období nebo směnových modelů
 • Protože se výkon, dostupnost a kvalita zobrazují samostatně, lze snadno a přesně identifikovat příčiny pro nedostatečnou OEE

 

Smart Log Analyzer

Flexibilní nástroj pro optimalizace

Smart Log Analyzer vyčítá paměť hlášení a chyb stroje a nahrává příslušná data do Smart Hub, kde se následně analyzují. Sběr dat sahá od globálních informací jako produktivní časy stroje až po jednotlivé události způsobující prostoje. Smart Log Analyzer se ve své funkci nezaměřuje pouze na uživatele, nýbrž i na servisní techniky. Při poruše mají ihned k dispozici důležitá data k odstraňování chyb, čímž lze omezit prostoje strojů.

 • Přesné vyhodnocení dat protokolů stroje nebo linky MULTIVAC pro identifikaci hlavních příčin pro neplánovaný prostoj
 • Všechny chyby vyskytující se v posuzovaném časovém období se vypíšou a vizualizují podle celkové způsobené doby výpadku, průměrné doby výpadku nebo četnosti
 • Smart Log Analyzer umožňuje našim zákazníkům rozpoznat hlavní příčiny pro výkonové odchylky ve výrobním procesu a podchytit specifické problémy

 

Smart Machine Report

Rychlé a vypovídající porovnání

Prvotřídní nástroj řízení pro směnové vedoucí jako management. Neboť ve Smart Machine Reportu jsou všechny automaticky a v pravidelných intervalech generované analytické zprávy vašich strojů k dispozici pro stažení a předání jiným osobám. Přehledné zprávy umožňují porovnávání strojů nebo směn, informují o recepturách a změně receptur a umožňují posouzení výkonu celkového výrobního procesu. Data jsou centrálně ukládána a lze je kdykoliv pohodlně a rychle vyvolat z každého PC nebo mobilu.

 • Automaticky generované analytické zprávy
 • Pro vypovídající porovnávání na základě směn, strojů, změn receptur, receptur atd..
 • Rychlé a komfortní vyvolání
 • Cenný pro směnové vedoucí, plánovače výroby, management atd.

 

 

 

Smart Data Backup

Cenná data automaticky zálohovaná

S MULTIVAC Smart Data Backup jste vždy v bezpečí!
Neboť s pomocí tohoto skutečně chytrého nástroje se nastavení na balicím stroji MULTIVAC automaticky zálohují v zabezpečené online oblasti. Smart Data Backup běží hladce na pozadí bez narušování výrobního procesu. Přístup je přitom flexibilně možný odkudkoliv přes prohlížeč. Všechna nastavení lze kdykoliv stáhnout ve Smart Service a v případě potřeby jednoduše obnovit.

 • Automatické zálohování dat v zabezpečené online oblasti
 • Snadné stažení a spolehlivé obnovení nastavení strojů
 • Flexibilní přístup přes prohlížeč

 

MULTIVAC Pack Pilot

Optimalizace procesů v nové dimenzi

MULTIVAC Pack Pilot se obsluhuje přímo přes HMI 3 balicího stroje. Pro zakládání nových konfigurací strojů nebo receptur vybere uživatel toliko příslušné vlastnosti balení, obalového materiálu a produktů. V kombinaci se strojovými a nástrojovými daty lze vytvořit obal v téměř optimálním provozním bodě a v případě potřeby přímo načíst příslušnou recepturu. Potřebné parametry přitom systém generuje na bázi Rule Engine zajišťující neustálé optimalizování.

Prostřednictvím MULTIVAC Pack Pilot je balicí stroj již při zahájení výroby optimálně nastavený tak, aby mohl vyrábět bez najížděcích ztrát stojících za zmínku vysoce kvalitní obaly s maximálním výkonem. To vede k značným úsporám z hlediska výrobků, obalových materiálů a doby trvání výroby. Rovněž přestavení stroje na jiný obalový materiál se s Pack Pilotem tak snadno a bezpečně jako nikdy předtím.

 • Automatické rozpoznání a předběžné přidělení aktuálně používané sady formátů
 • Výpočet více než 10 relevantních parametrů pro vytvoření výrobku (RX 4.0)
 • Bezpečná datová komunikace
 • Ovládání aplikace Pack Pilot je jednoduše zaintegrováno do uživatelského rozhraní HMI 3 a je k dispozici ve všech provozních jazycích
 • Zjednodušené vyhledávání s automatickým zkompletováním více než 100 specifikací týkajících se fólií

myMULTIVAC - váš centrální vstupní bod do světa MULTIVAC

Jedno přihlášení pro všechny aplikace MULTIVAC:

 • Zákaznický portál
 • Smart Services
 • Školení

 

Rozsáhlé možnosti Self Service:

 • Nákup náhradních dílů, obalového materiálu a digitálních produktů
 • Objednací informace a dokumenty, sledování zásilek
 • Informace o stroji, dokumenty a výkon
 • Spravujte svoji Installed Base
 • Servisní informace a zprávy

 

Uživatelské zprávy a odborné příspěvky

Ter Beke uses digital solutions from MULTIVAC

The Belgian food company, Ter Beke, counts on digitalization – and on MULTIVAC – in its factory in Veurne. Thanks to MULTIVAC’s digital services, it has been possible to optimize the complex packaging processes for the different sausage varieties to a very significant degree – and within just the initial phase of…

Guido Spix - Director, CTO and COO of MULTIVAC

From packaging machine manufacturer to digital company - MULTIVAC’s innovation strategy

Interview with Guido Spix, Director, CTO and COO

Together towards the Smart Food Factory

CSB-System AG and MULTIVAC are jointly developing solutions for
food production of the future

MULTIVAC Pack Pilot - a new dimension in operating convenience

MULTIVAC Pack Pilot is cloud-based software, which supports operators in setting up the packaging machine to the optimum degree, without a high level of expert knowledge being required.

 

Kontaktujte nás