Vybrat region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

MULTIVAC Line Control

Řízení a obsluha přesahující linky

 

MULTIVAC Line Control (MLC) umožňuje zvláště efektivní obsluhu linek MULTIVAC. To umožňuje najíždění, spouštění, zastavování, vyprazdňování a rovněž změny receptur přesahující linky. MLC podstatně usnadňuje obsluhu, zaručuje bezpečné a reprodukovatelné procesy a minimalizuje potenciální chyby obsluhy. Nabízí základ pro snadné začlenění linky do systémů ERP, MES, MRP nebo PPS našich zákazníků.

MULTIVAC Line Control (MLC) je inovativní řešení, které extrémně usnadňuje provoz a obsluhu linek a činí je efektivnějšími.

Často se opakující postupy jako najíždění, spouštění, zastavování, vyprazdňování a změna receptur se díky MLC stávají linky přesahujícími, standardizovanými a reprodukovatelnými procesy.

Personál obsluhy profituje z podstatně kratších drah postupu a rovněž z jednoduchých, rychlých a bezchybně proveditelných kroků obsluhy. Výsledkem je výrazně vyšší dostupnost kompletní linky a minimalizace chyb obsluhy. Zpracováním všech relevantních procesních dat je MULTIVAC Line Control také ideální bází pro volitelné digitální služby, jako jsou např. analýzy OEE.

MULTIVAC Line Control nabízí základ pro snadné začlenění linky do systémů ERP, MES, MRP nebo PPS našich zákazníků.

 

Najíždění linky

Po aktivaci hlavních vypínačů na všech prvcích linky lze na libovolném ovládacím terminálu (HMI 3) centrálně zvolit recepturu linky pro celou linku. Každý prvek linky obdrží automaticky návrh receptury, který obsluha po možná potřebných ručních procesech vystrojování potvrdí.

MULTIVAC Line Control činí najíždění linek podstatně efektivnějším a bezpečnějším. Pro obsluhu se tak snižují nejen časová náročnost a dráhy postupu pro načítání jednotlivých receptur pro každý stroj. Linky přesahující správa receptur zajišťuje automaticky použití správných receptur.

Teprve tehdy, když jsou všechny linkové moduly připravené k provozu, umožní MLC spuštění linky. Tím se navíc minimalizují potenciální zdroje chyb.

 

Spuštění a zastavení linky

S MLC lze celou linku centrálně spouštět a zastavovat na každém libovolném ovládacím terminálu (HMI 2, HMI 3). Při zastavení přejde každý linkový modul automaticky do stavu „stopped“.

MULTIVAC Line Control činí ze spouštění a zastavování linek regulovaný, a tím podstatně snadnější a rychlejší proces. Kromě snížené časové náročnosti a kratších drah postupů pro obsluhu se zvyšuje dostupnost zařízení.

Linku přesahující změna receptury

S MLC lze vybrat požadovanou recepturu linky centrálně na libovolném ovládacím terminálu (HMI 3). Každý prvek linky obdrží automaticky návrh receptury, který obsluha po možná potřebných ručních procesech vystrojování potvrdí.

Navíc lze v řízení zobrazit kontrolní seznamy pro ruční činnosti vystrojování, které musí obsluha provést a potvrdit na ovládacím terminálu.

Prostřednictvím MULTIVAC Line Control je změna receptury v linkách podstatně bezpečnější a rychlejší. Pro obsluhu se tak snižují nejen časová náročnost a dráhy postupu pro načítání jednotlivých receptur pro každý stroj. Zároveň je zajištěno, že se přestavení receptury provede správně a na každém stroji.

Linky přesahující správa receptur zajišťuje automaticky například použití správných dat produktu. Ty zahrnují typicky také správná rozvržení tisku a tisková data, jeden z kritických zdrojů chyb pro obsluhu v každodenním provozu, který může vést k vysokým nákladům na přepracování nebo vrácením.

Přehled stavů linek

Přehled stavů linek MLC identifikuje a lokalizuje rychle a spolehlivě příčinu neplánovaných zastavení linky, ke kterým dochází například kvůli nedostatku materiálu. Také jiné potenciální příčiny poruch jako aktivace ochranných obvodů nebo kontrolních snímačů lze s přehledem stavů linek efektivně lokalizovat.

Prostřednictvím MLC se tak odstraňování typických výrobních poruch extrémně zjednodušuje a zrychluje. Kromě snížené časové náročnosti pro obsluhu se optimalizuje dostupnost linky a je spolehlivěji dosahováno výrobních cílů. Z diferencovaných strojových statistik existuje navíc lepší datová základna pro analýzy OEE.

 

Vyprázdnění linky

S podporou MLC lze linku v každém okamžiku a na každém ovládacím terminálu (HMI 3) kontrolovaně vyprázdnit. Produkty a obaly nacházející se v lince jsou z linky kontrolovaně vyvezeny. Při tom projdou ještě nevyřízenými procesními kroky. Následně přejdou linkové moduly automaticky do stavu „complete“ a linka je připravená na změnu produktu nebo receptury, respektive na konec směny.

MULTIVAC Line Control činí z vyprazdňování linek regulovaný, a tím zvláště snadný a spolehlivý proces. Kromě snížené časové náročnosti a kratších drah postupů pro obsluhu podporuje tato funkce MLC zvláště efektivní přípravu změny produktu. Z diferencovaných strojových statistik vzniká navíc lepší datová základna pro analýzy OEE.

MULTIVAC Line Control

  • Start/ Stop linek
  • Integrovaná správa receptur
  • Integrované linkové řízení
  • Modulární struktura umožňuje dodatečné aplikace specifické pro zákazníka

Uživatelské zprávy a odborné příspěvky

Automation solutions for the bakery product industry

The bread and bakery product industry finds itself in a far-reaching transition. Cost pressure, product diversity
in the market, altered consumer habits, and hygiene
regulations require companies not only to adapt their product range but also to optimise their production
processes. One important approach as…

Automation in meat processing offers a wide range of benefits

The food industry is booming. An ever increasing number of fresh and processed food products, snacks, ready meals, and convenience products have to be manufactured and packed. But it has become more difficult to find suitable or qualified staff. There is currently an acute lack of personnel in the meat processing…

RX 4.0 offers maximum process reliability

The medical products and pharmaceutical industries place very great demands on the precision and reproducibility of processes when packing sensitive products - not least because of the new MDR and UDI regulations. The declared aims of both sectors also include improvements in throughput times, production efficiency and…

Loading, removing and converging packs in the smallest space

With the H 052 robot from MULTIVAC, a 2-axis robot can be completely integrated into a thermoforming packaging machine for the first time. This means the space requirement can be reduced significantly. The handling module is capable of being matched flexibly to a wide range of products and finished packs with a weight…

 

Kontaktujte nás