Vybrat region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Obalová řešení pro produkty biologické vědy a zdravotní péče

Pro balení produktů biologické vědy a zdravotní péče nabízíme komplexní portfolio samostatných řešení a automatických linek, které zahrnuje funčnost balení, manipulaci, značení, inspekci kvality, kartonování a paletování. Přitom čerpáme z dlouholetých a rozsáhlých zkušeností. Náš tým odborníků vám poskytne komplexní podporu při realizaci vašich projektů, počínaje balením a konče instalací obalového řešení přímo u vás v místě.

 

 

 

Balení lékařského sterilního materiálu a farmaceutik

Naše obalová řešení jsou navržena tak, aby splňovala nejvyšší požadavky kladené na čistotu prostor, spolehlivost procesů a sledovatelnost. Nabízejí maximální ochranu produktů a přispívají tak k bezpečnosti obalů.

 

 

Oblasti použití

 

 

Lékařský sterilní materiálObalová řešení MULTIVAC pro sterilní lékařský materiál zaručují bezpečné, reprodukovatelné a sledovatelné procesy. Naše porfolio strojů je dimenzováno pro obaly odolné proti zárodkům a částicím v čistém prostředí.

Naše balicí stroje jsou dimenzovány na zpracování tvrdých a měkkých fólií, hliníkových spojovaných fóliích a materiálů na bázi papíru a Tyvek® materiálu. Tím jsou umožněny nejrůznější metody sterilizace.

Typické oblasti použití pro naše řešení jsou

 •     Katetry
 •     Jednorázové produkty
 •     Jehly
 •     Šicí materiál
 •     Implantáty
 •     Kombinované obaly
 •     Operační potřebyLéčiva, diagnostika, biotechnologické produktyS našimi obalovými systémy s designem stroje kompatibilním s GMP umožňujeme flexibilní a efektivní balení citlivých výrobků do jednorázových obalů nebo kombinovaných obalů. Zejména naše automatizovaná řešení přitom přispívají k maximální procesní spolehlivosti a kvalitě obalů.

Naše řešení nabízejí

 •     Optimální ochranu výrobků (vlivy prostředí, dotyk, fixace)
 •     Funkce šité na míru (otevírací pomůcky, vnitřní a vnější obaly, ...)
 •     Bezproblémová sledovatelnost (serializace, Track & Trace)
 •     Maximální zabezpečení proti ztrátám (zabránění křížové kontaminaci)


Typické oblasti použití pro naše řešení jsou

 •     Stříkačky
 •     Lahvičky
 •     Ampule
 •     Automatické injektory
 •     Aktivní stenty
 •     Kombinované obaly
 •     Nedokončené výrobky

Naše výkonové spektrum

Od specifických požadavků pro dané odvětví až po řešení šitá na míru

Zákazníci těží z mnohaletých zkušeností v oboru a profesionální podpory ze strany specializovaného obchodního konzultanta přímo v místě, stejně jako vedoucího projektu v místě společnosti Wolfertschwenden.

Definice požadavků

Každý projekt se zahajuje termímen prezentace, kdy zákazník popisuje příslušné požadavky, předpoklady specifické pro daný obor a výrobek a definuje svá očekávání – většinou formou požadavkového listu. Poradci společnosti MULTIVAC se navíc blíže zaobírají stávajícími procesy balení.

Plánování a projektování

Na bázi těchto informací vytváří společnost MULTIVAC v úzké spolupráci se zákazníkem nabídku a potřebné strojnické a formátové výkresy. V mnoha případech se přitom vyvíjí velké množství možných řešení a v rámci prezentace probíhají diskuze se zákazníkem.

Provedení testů

Ve vzdělávacím & inovačním centru společnosti MULTIVAC ve Wofertschwendenu si mohou zákazníci otestovat proveditelnost nabízeného řešení s přihlédnutím k nejrůznějším aspektům. Přitom mohou přinést své vlastní výrobky a vytvářet různé varianty balení. V případě potřeby vyrábí společnost MULTIVAC také design obalů podle specifikací zákazníků.

Konstrukce

Po přijetí objednávky se rozběhne výrobní proces a vedoucí projektu coby centrální osoba prezentuje konečné konfigurace rozhraní. Chopí se komunikace se zákazníkem a prezentuje konstrukci v průběhu takzvaných schůzek ohledně posouzení designu „Design Review Meetings“.

Tovární přejímací zkouška (FAT)

S konečnou montáží a kalibrací, stejně jako s přípravou dohodnutých kvalifikačních dokumentů ve Wolfertschwendenu, je projekt připraven na tovární přejímací zkoušku (FAT), převzetí stroje zákazníkem přímo v místě.

Instalace

Po dodání zařízení zákazníkovi zahájí tým instalaci a uvedení do provozu, provede v případě potřeby test převzetí stroje přímo u zákazníka Site Acceptance Test (SAT) nebo poskytne další ověřovací služby. Zároveň proběhne instruktáž a školení.

Poprodejní servis

Při závěrečném jednání může zákazník se společností MULTIVAC uzavřít dohodu o údržbě zařízení a popřípadě o pravidelné rekalibraci nebo opětovné validaci. Celosvětový poprodejní servis je k dispozici přímo v místě v případě problémů a dodává originální náhradní díly ve velmi krátkém časovém úseku.

Naše služby

 

 

Naším cílem je, aby obalová řešení MULTIVAC splňovala vaše a zákonné požadavky co nejrychleji, efektivně a hospodárně. Náš tým odborníků vám proto nabízí širokou škálu podpůrných služeb a servisních výkonů.

 

 

Procesní validace

Po nabytí platnosti současné MDR (Medical Device Negulation) se procesní validace stala zákonným požadavkem. Jako poskytovatel rozsáhlých obalových řešení disponuje společnost MULTIVAC dlouholetými odbornými znalostmi. Náš tým odborníků nabízí rozsáhlou podporu při realizaci současných požadavků.

Náš kvalifikační a validační balíček je v souladu se směrnicemi GMP, GAMP 5 a ISO a zahrnuje mimo jiné následující služby:

 •     Validační plán
 •     Riziková analýza
 •     Funkční specifikace
 •     Kvalifikace instalace a provozu
 •     Počítačová validace


Podporujeme vás také při provádění kvalifikačních a validačních procesů přímo v místě a pomáháme vám při vytváření speciálních validací a retrospektivních validací pro již nainstalovaná obalová řešení.

 

 

FDA CFR 21 část 11


Pro splnění požadavků směrnice FDA CFR 21 část 11 může být naše řízení IPC vybaveno následujícími funkcemi pro monitorování a dokumentaci procesu balení:

 •     Personalizovaná správa uživatelů
 •     Správa hesel
 •     Audit Trail
 •     Historie změn receptur
 •     Zálohování dat

Kalibrace

Pro zajištění reprodukovatelné kvality obalů a procesů provádíme kalibrace pro procesní parametry relevantní v našich balicích linkách. Tyto výsledky zdokumentujeme v kalibračním protokolu a poskytneme Vám příslušné dokumentace pro opravu odchylek měření.

 

 

Řízení projektů

Od prvního nápadu až po první testovací chod – při realizaci vašeho obalového řešení je vám k dispozici kompetentní a zkušený projektový tým, který vás doprovází od první inventarizace až po implementaci vašeho obalového řešení.
Školení vašich pracovníků a konečné převzetí instalovaného obalového řešení jsou završením naší nabídky služeb.

 

 

 

Školení

Pro obeznámení se s funkcí, údržbou a péčí o váš stroj nabízíme rozsáhlé kurzy školení. Buďto v jednom z našich školících center po celém světě nebo přímo u Vás. Koučování má praktické zaměření a koná se přímo u stroje, vzdělávací materiál získáte následně také písemně. To vám umožní plně využít potenciál vašeho nového obalového řešení MULTIVAC.

 

 

Ke stažení

Packaging solutions:
Life Science and Healthcare products
8.87 MB PDF

Staženo PDF

Uživatelské zprávy a odborné příspěvky

Efficiency and flexibility along the entire line

By switching its packaging procedure to MULTIVAC’s versatile
R 245 thermoforming packaging machines and integrating online flexo printers, the medical products manufacturer WRP Asia Pacific, which operates throughout the world, has been able to secure its competitiveness for the coming years - and in doing so, it…

Secure packaging of wound contact products

With its patented Debrisoft® wound contact products, Lohmann & Rauscher offers an holistic concept for all aspects of therapeutic wound cleaning, and one which is painless for patients in its application. For these products, the packs have to be capable of being sterilised with ethylene oxide. In order to ensure a high…

For maximum security – Product monitoring in the packaging procedure

Thanks to a wide range of inspection solutions, capable of seamelss integrationd into the packaging line, automated quality control can be performed very reliably, even for high-output applications. MULTIVAC Marking & Inspection offers manufacturers of medical and pharmaceutical products an extensive product portfolio,…

No compromise with quality and security

Die Pharmadrucker GmbH is a company specialising in secondary packaging and has more than 40 years of practical experience in working with the pharmaceutical industry. The company relies on the high-performance MR393 labelling system from MULTIVAC
Marking & Inspection on its three folding lines for the versatile…

Kontaktujte nás

Souhlas*