Vybrat region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

O společnosti MULTIVAC

Z odpovědnosti za naši planetu a zaopatření její populace.

Vzhledem k omezeným zdrojům se musíme zasadit o ochranu a bezpečnost našich výrobků. Docílit, aby se neplýtvalo potravinami. A zajistit delší trvanlivost veškerého našeho hodnotného zboží.

MULTIVAC je jedním ze světoznámých vedoucích poskytovatelů balicích řešení na potraviny všeho druhu, produkty Life Science a zdravotnické produkty a také průmyslové zboží. Naše portfolio pokrývá téměř všechny požadavky, co se týče designu obalů, výkonu a efektivity zdrojů. Zahrnuje různé obalové technologie stejně jako automatizační řešení a systémy pro etiketování a systémy kontroly kvality. Nabídka je završena řešeními, která předcházejí procesu balení: v oblastech porcování a zpracování, jakož i pekárenské technologie.

Díky naší rozsáhlé kompetenci v oblasti linek lze veškeré moduly MULTIVAC integrovat do komplexně sestavených systémů. Dobré pro maximální provozní a procesní spolehlivost, vysokou účinnost a nízké TCO (Total Cost of Ownership) Vašeho zařízení. Ve stejném duchu důsledně posouváme kupředu digitalizaci. Pomocí nástrojů k provádění analýz v reálném čase jako jsou služby MULTIVAC Smart Services směrem k prediktivní údržbě a strojovému učení. Naším důsledným myšlením a jednáním se angažujeme za odpovědné využívání zdrojů a energie – jak z hlediska výroby našich výrobků, tak jejich používání přímo u Vás v místě.

Skupina MULTIVAC zaměstnává celosvětově přibližně 6.700 pracovnic a pracovníků. S více než 85 dceřinnými společnostmi je společnost zastoupena na všech kontinentech. Více než 1.000 poradců a servisních techniků podporuje zákazníky po celém. Jejich know-how a zkušenosti zajišťují maximální dostupnost všech nainstalovaných strojů MULTIVAC. Koneckonců se vidíme jako partner, který rozhodujícím způsobem přispívá k vašemu obchodnímu úspěchu – ať už jste začínající firma start-up, řemeslná provozovna nebo mezinárodně aktivní skupina společností.

Naše trhy

Zpracováváme a balíme to, co vyžaduje ochranu.

Potravinářské produkty

Moderní obaly jsou multifunkční. A jsou nezbytné. Jejich primárním úkolem je ochrana baleného zboží před vnějšími vlivy. U potravin obaly přispívají ve značné míře k prodloužení trvanlivosti a ke snížení ztráty aroma a výživných látek.

Společnost MULTIVAC nabízí nejširší portfolio obalových řešení pro potraviny na trhu. Díky nejrůznějším technologiím pokrýváme všechny požadavky na výkon.

Toto portfolio jsme doplnili o know-how pro krájení a porcování za efektivního zapojení předřazených i následných funkcí do procesu balení.

V oblasti hygieny nastavuje měřítka technologie MULTIVAC Hygienic Design™ a umožňuje našim zákazníkům plnit nejnáročnější hygienické standardy v potravinářské výrobě.

 

Produkty biologické vědy a zdravotní péče

Společnost MULTIVAC zaujímá roli průkopníka v oblasti automatizovaného balení sterilních lékařských produktů. Naše portfolio zahrnuje také řešení pro balení komplexních a citlivých produktů v oblastech farmaceutiky, diagnostiky a biotechnologií.

Hlubokotažné balicí stroje v MULTIVAC Clean Design™ jsou dimenzovány především pro efektivní balení citlivých produktů biologické vědy a zdravotní péče. Je možné jejich individuální vybavení pro použití v nejrůznějších třídách čistých prostor a díky kompletnímu čištění linky, zajištění před ztrátou a reprodukovatelnosti poskytují vysokou míru procesní bezpečnosti.

Zapojení všech nadřazených datových systémů umožňuje kompletní možnost zpětného sledování produktů v celém procesním řetězci – a tím vysokou transparentnost.

Průmyslové a spotřební zboží

Při balení průmyslového a spotřebního zboží profitují zákazníci společnosti MULTIVAC z naší vysoké kompetence při vývoji řešení na míru, která se vyznačují především vysokou efektivitou.

Naše koncepty obalů dovolují individuální provedení přepravních obalů, polotovarů nebo maloobchodních obalů.

Řešení pro balení MULTIVAC nabízí díky svým rozmanitým možnostem výbavy velkou rozmanitost obalů a maximální flexibilitu. Současně nabízíme vysokou procesní bezpečnost a bezpečnost balení.

Díky naší rozsáhlé kompetenci v oblasti automatizace a výrobních linek zajišťujeme také úplnou integraci modulů třetích poskytovatelů do našich linek. Typickými oblastmi jsou podávání, třídění a manipulace s produkty, jakož i kontrolní a označovací systémy nebo řešení End-of-Line.

 

Technologie a inovace

Nastavujeme standardy v oblasti technologie, efektivity a spolehlivosti.

 

Naši vedoucí roli v oblasti technologií dokumentujeme na základě vysokého počtu patentovaných inovativních novinek. Trvale investujeme do výzkumu a vývoje. Naše inovativní činnosti probíhají na základě standardizovaného procesu managementu inovací. Rovněž neustále rozvíjíme naše obchodní modely, abychom vyhověli nárokům spotřebitelů na změny podmínek a novým požadavkům trhu. To zahrnuje také obsáhlé portfolio digitálních služeb. Společnost MULTIVAC spolupracuje s vedoucími instituty a průmyslovými svazy. Při vývoji našich produktů jsou aplikovány nejaktuálnější výsledky výzkumu.

Spolehlivost

Naše produkty se vyznačují vysokou mírou spolehlivosti a procesní bezpečnosti.

Naše produkty splňují nejvyšší nároky na bezpečnost, ergonomii a komfort obsluhy a jsou vyvíjeny v souladu s nejnáročnějšími designovými směrnicemi.

Sázíme na certifikované procesy a na trvalé zlepšování. Nepřetržitě investujeme do nejmodernějších výrobních kapacit a zajišťujeme tak vysokou efektivitu a udržitelnost.

Blízkost k zákazníkům

Díky naší praktikované etice a naší otevřené komunikaci si také užíváme důvěry našich zákazníků.

S našimi zákazníky jsme v nepřetržitém dialogu. Díky naší spolupráci vytváříme dodatečné výhody a podporujeme jejich růst, inovativní sílu a úspěch.

Naše rozsáhlé poradenství se zakládá na dlouholetém úspěšném vývoji řešení obalů individuálně pro zákazníka. K zajištění optimálního provozu našich zařízení našim zákazníkům nabízíme obsáhlý program uživatelských školení. Díky našemu obsáhlému poprodejnímu servisu zaručujeme maximální dostupnost všech nainstalovaných strojů.

Odpovědnost

Udržitelný a odpovědný management je nedílnou součástí naší podnikatelské strategie.

Věnujeme velkou pozornost působení našeho jednání na naše investory i na širokou veřejnost. To zahrnuje také monitoring a snižování našeho vlivu na životní prostředí. Etické jednání má rovněž nejvyšší prioritu, stejně jako naše úsilí, aby naši zaměstnanci cítili jistotu, docenění a zainteresovanost. Podporujeme mezinárodní NGO a podporujeme společenské projekty.

> Zjistit více<